Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?

Als u bij ons een huisdier registreert moet u uw persoonsgegevens verplicht opgeven, dat zijn gegevens die te maken van uw wettelijk woon en verblijfplaats, Naam, Voorletters, Adres en Woonplaats. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Doorsturen naar de CDB van de Nederlandse overheid voor de wettelijke verplichte registratie zijnde de houder van de hond;
  2. Registratie en Betalingsbewijs via PDF en in uw account naar u toesturen;
  3. Opzoeken en verifiƫren van chipnummers;
  4. Opzoeken van gegevens bij bijzondere omstandigheden;
  5. Voor het Online betalen van de factuur;
  6. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij van u om doeleinden 1,2,3,en 4 te realiseren zijn van belang bij de uitvoering van het I & R beleid zoals door de overheid wettelijk verplicht gesteld is. Om deze reden worden dan ook uw persoonsgegevens verzameld. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verzameld teneinde aan wettelijke verplichtingen, doeleinden, te voldoen. Om uw persoonsgegevens te gebruiken voor eventuele marketingactiviteiten vragen wij uw toestemming. Deze toestemming vragen wij op het moment dat u een aanvraag indient. Op het aanvraagformulier vragen wij om uw toestemming.

Met uw account kunt u zelf uw gegevens inzien en indien nodig aanpassen.

U geeft zelf aan of u openbaarheid van gegevens wilt aanvinken voor het zoeken van het chipnummer en uw gegevens op chipnummer.nl

U kunt uw account zelf opheffen.

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. We doen dit volgens de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.

Indirect verkregen persoonsgegevens

Tussenpersonen die voor u registreren is voor verantwoordelijkheid van de persoon die dit voor u uitvoert.

Informatie aan derden

De door u verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voor de uitvoering van b.v. een justitieel onderzoek noodzakelijk is. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld kunnen worden zijn: de IT specialist en de Medewerker(s) van HDR.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens tijdens de gehele looptijd van de registratie van uw hond. Als er tussentijds een overdracht plaatsvindt of het dier is overleden kunt u zelf uw account opheffen. Na beƫindiging van uw account zijn al uw persoonsgegevens daadwerkelijke verdwenen en zijn niet meer traceerbaar ook niet m.b.v. een back-up.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten;

Het recht om vergeten te worden houdt in dat op uw verzoek al uw persoonsgegevens gewist worden door uzelf of door HDR. Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens houdt in dat wij op uw verzoek, uw persoonsgegevens overzichtelijk aan u overdragen. Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen vragen wij u om u zelf te identificeren.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en Data Protection Officer

Heeft u vragen en of opmerkingen over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke of onze Data Protection Officer.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Huisdier-registratie.nl
E-mail adres: info@ huisdier-registratie.nl

Data Protection Officer
Huisdier-registratie.nl
E-mail adres: info@ huisdier-registratie.nl